• อาหารหลัก 2 มื้อ (เช้า และกลางวัน) รวมอาหารว่าง 2 มื้อ

  • อาบน้ำให้เช้า-เย็น

  • ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ พร้อมเครื่องกรองน้ำคุณภาพสูง

  • มีประกันอุบัติเหตุ

  • มีระบบกล้อง CCTV

  • มีมุมหนังสือ และมุมของเล่นเสริมพัฒนาการ

  • มีการส่งสมุดสื่อสารระหว่างบ้านและเนอสเซอรี่สำหรับเด็กเป็นรายบุคคล ให้ผู้ปกครองทราบทุกวัน

  • มีพยาบาลวิชาชีพประจำ เพื่อตรวจสุขภาพและประเมินพัฒนาการ